Loading...
Els Serveis2018-03-05T12:28:13+00:00

Els nostres serveis

 • Dilluns:
  • música
  • Anglès de repàs (gratuït)
 • Dimarts i dijous:
  • Futbol
  • Piscina
  • Hip Hop (només dimarts )
  • Teatre (només dijous /gratuït)
  • Estudi assistit
 • Dimecres: Circ (gratuït, també per escoles de primària)
 • Dimecres: Preparació al B1 d’anglès (gratuït)

Comptem amb un equip de psicopedagogues treballant per atendre a  la diversitat. Tasques que realitzen:

  • Assessorar en les diferents necessitats de cada adolescent.
  • Orientar en la pressa de decisió responsable
  • Atendre a les dificultats emocionals que es puguin presentar
  • Acompanyar en el procés d’aprenentatge dels alumnes
  • Detectar dificultat d’aprenentatge
  • Coordinar-se amb els diferents serveis: CSMIJ, EAP, CREDA, HD, SS, Tècnics de l’ajuntament

Vetllem també  per la pressa de decisions responsable per part dels alumnes  després d’orientar-los

Un cop cada trimestre oferim una xerrada formativa adreçada als pares dels nostres alumnes per part de diferents professionals del nostre entorn. La temàtica son de temes  d’interès al voltant de l’educació dels seus fills.

Programació xerrades:

–  Seguretat a internet              7/11/2018      18h

–  Sexualitat    i adolescència                  8/05/2018       16.30h

Tenim un equip de medicació format per professors i alumnes que vetlla per un  clima positiu en el nostre centre i per la resolució de conflictes.  La seva funcions seria fer mediació de conflicte entre alumnes, vetllar per l’acollida positiva dels alumnes nouvinguts de primer curs, així com els que es puguin incorporar al llarg del curs,  fan dinàmiques de cohesió als grups de 1r cicle durant la tutoria, participen en cursos de formació per mediadors organitzats per l’ajuntament.