El Nostre Projecte Educatiu

Principis pedagògics del nostre Projecte Educatiu.

Atès el tipus d’alumnat del nostre centre, i les característiques econòmiques i socials de llurs famílies, creiem que des de l’Institut s’ha d’afavorir:

 1. Una formació integral en tres àmbits: el de les capacitats cognitives, el del desenvolupament de la maduresa personal i el que fa referència a les habilitats socials o de relació (ajudar a ser, a saber fer i a saber estar).
 2. Una educació en la pluralitat i la tolerància vers els altres, que contempla les necessitats d’integració en una societat molt complexa de la qual necessàriament en formaran part.
 3. Uns principis democràtics i de tolerància, que els preparin per respectar els drets de totes les persones per damunt de les diferències racials, socials, de gènere, físiques, de creences religioses i d’opinió, començant pels drets de les persones més properes: els propis companys de la classe, el professorat, la resta de personal del centre i els veïns del barri.
 4. Valorar els principis ètics en els quals es sustenta la societat i per això necessiten conèixer les eines argumentatives que els  permetran defensar aquests principis davant comportaments poc correctes
 5. L’autoconeixement és fonamental per al desenvolupament de la pròpia personalitat.
 6. Que l’alumnat sigui conscient de la necessitat d’adquirir una formació humana i acadèmica que els permeti, una vegada acabats els estudis de secundària obligatòria, la integració en el món laboral o la continuïtat d’uns estudis postobligatoris.
 7. Els valors del respecte i de la solidaritat vers els altres, de l’ajut als més necessitats i de la integració i acolliment dels que han arribat recentment.
 8. Treballar tant els conceptes de col·laboració com els d’autonomia i a la vegada desenvolupar la sevacapacitat d’iniciativa, valors que els permetran integrar-se d’una manera més plena en el món dels adults
 9. Assolir uns principis de respecte per l’entorn, que inclou el més proper (conservació i neteja de la classe, del centre i del barri) i també l’ambiental (consciència de les limitacions del planeta i del deure vers les generacions futures de conservació dels recursos).
 10. . Educar per pensar lliurement i decidir sense coacció tot allò que faci referència al consum i a la salut.
 11. Estar capacitat per utilitzar de manera habitual qualsevol eina informàtica, consulta d’Internet, etc.

 

Projecte educatiu de centre aprovat

1-PROJECTE-EDUCATIU-DE-CENTRE-aprovat-1

Programa general anual

4-Extracte-Memòria

Projecte linguístic – Projecte curricular curs 2015-2016

2-PROJECTE-Curricular-curs-2015-16

Projecte linguístic – Extracte projecte de direcció

3-Extracte-Projecte-de-Direcció

Click edit button to change this text.