Loading...
Projectes2020-07-15T07:39:55+00:00

Durant els projectes els nostres alumnes realitzen activitats  competencials i significatives en equip de treball cooperatiu. A més d’aprendre els continguts curriculars aplicant-los a la pràctica de forma funcional aprenen a regular el seu propi procés d’aprenentatge, a ser crítics, a ser creatius,a gestionar les emocions i a desenvolupar  habilitats socials entre d’altres.

Fem 4 projectes al llarg del curs d’entre 1 o 2 setmanes cadascú on els alumnes son part activa indispensable a l’hora d’escollir tema, activitats, productes finals. Barregem grups i nivells. Durant aquests projectesl’alumnat  treballa de forma  multidisciplinar i cooperativament  per  tal  d’elaborar un producte final que pot ser un encàrrec, una campanya, un viatge, unes jornades, un festival, tallers per alumnes de primària…treballen doncs, per un objectiu real.

Estem treballant en xarxa amb altres centres per avançar en aquest tipus d’aprenentatge.

Tastet de Ciències: Un cop a l’any convidem a varies escoles de l’entorn del nostre institut a venir a fer uns tallers elaborats i portats pels alumnes del nostre centre.

Col·laboració amb el parc científic i Irsicaixa ens permet …biomèdica, nanotecnologia, sortides i col·laboracions amb el parc científic

A la matèria de Visual i Plàstica col·laborem en la producció d’encàrrecs que ens fan diferents entitats, com murals solidaris, projecte graffittis….

Bloc Projecte apel·les

Projecte ABP    Projecte Tàndem

vídeo

Hem apostar per la música com a element essencial en la formació dels nostres alumnes amb un projecte engrescador on aprendran a tocar diferents instruments de rock!!!

El nostre centre forma tàndem amb la casa de la música de l’Hospitalet que fan un seguiment del projecte, col·labora amb nosaltres en l’elaboració de diferents activitats i ens reforça amb recursos humans, tot això amb el recolçament de l’ajuntament de la nostra ciutat.

Aquest curs s’ha iniciat l’ampliació del projecte rockin’s a les tardes 

PROJECTE ROCKIN’S

Té com objectiu fomentar la lectura, i potenciar la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita dels nostres alumnes. Ho fem a transversalment des de les diferents àrees de manera coordinada. El centre participa al Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta. Hem obtingut molts bons resultats.

Projecte PUNT EDU (Extracte)

Té com a objectiu la coordinació i el desenvolupament  de les activitats de tutoria de l’alumnat i la comunicació amb les famílies.

Aquest curs hem incorporat la tutoria assembleària com una eina més per treballar a l’aula, tant a l’hora de tutoria com a d’altres matèries.

Pla d’acció tutorial

El Projecte lingüístic del nostre centre, per tant, ha de garantir un tractament de les llengües que doni resposta a la situació

sociolingüística de l’alumnat, vetllant per l’ús del català com a vehicle  d’ensenyament – aprenentatge i com a llengua de relació en tots els àmbits per   tal que l’alumnat pugui assolir una bona competència comunicativa i,acabar l’educació obligatòria, pugui utilitzar normalment i correcta les dues llengües oficials i una tercera llengua estrangera.

Algunes de les activitats del nostre projecte lingüístic:

– La convocatòria dels “Premis Apel·les Mestres” per Sant Jordi.

– Pla de Lectura del centre.

– Participació de l’alumnat en el concurs: Lectura en veu alta.

– Participació de l’alumnat en el Certamen d’Oratòria.

Participació en la lliga de debat.

– Exposicions orals de les conclusions dels projectes ABP.

Per tal de fomentar el multilingüisme els departaments d’anglès i francès representats a la comissió incentiven les següents activitats:

– Introducció de l’anglès com a llengua vehicular de les matèries Cultura i valors ètics, Teatre i Informàtica

– Preparació per superar la prova del nivell B1 d’anglès com activitat extraescolar i gratuïta a l’alumnat voluntari a partir de 4t d’ESO.

– Foment de les parelles lingüístiques. Dos alumnes van a un centre primària 1 hora a la setmana per conversar amb anglès amb alumnes

d’aquest nivell.

 • Auxiliars de conversa a 4t de l’ESO

PROJECTE LINGÜISTIC

Estem compromesos  amb l’art i la creació com a mesura d’expressió i de crítica social. Per aquest motiu des de la matèria de visual i plàstica treballem en diferents projectes tocant les diferents tècniques i col·laborant amb entitats  i amb l’ajuntament de la nostra ciutat.

Als projectes també pren força l’expressió artística com a mitjà de comunicació i exposició.

Cedim espais a diferents entitats per tal que els alumnes del nostre centre i del nostre entorn puguin gaudir d’extraescolars en les diferents disciplines d’arts escèniques: circ, teatre, música, cinema…

Es desenvolupa des del curs 2002-2003 i té com a objectiu principal introduir les noves tecnologies als processos d’ensenyament  i a la gestió del centre en general. Els nostres alumnes utilitzen llibres digitals de consulta i estan familiaritzats amb les TIC.

Curs 2018-2019: Es realitza una millora significativa de la connectivat del centre, realitzant part de la  transformació dels serveis TIC

La transformació dels serveis TIC comporta les actuacions següents:

 • Millora de la connectivitat a Internet
 • Adequació de l´electrònica de la xarxa local interna de comunicacions a un servei Wi-Fi d´alta densitat, que permet la connexió simultània dels equipaments necessaris per a les activitats d’aprenentatge
 • Desplegament del servei d´impressió transversal de la Generalitat
 • Adequació dels serveis de l´entorn de treball a la particularitat dels centres

L’objectiu de la transformació TIC al centre a l’ àmbit educatiu és millorar les competències digitals dels alumnes i professors adequant els equipaments de l’àmbit docent a les necessitats del pla TAC del centre.

Ara mateix tenim dues xarxes sense fils. Els SSID mitjançant els quals s’identifiquen son:

Docent
La xarxa docent és la xarxa pròpia del centre educatiu i gestionada pel centre. Reservada per a l’activitat docent del centre educatiu. Des d’aquí, es pot accedir a les unitats de xarxa d’ús docent i també utilitzar les impressores d’ús educatiu.

Eduroam
La xarxa Eduroam és la xarxa d’àmbit mundial gestionada des del Departament d’Educació. Xarxa dedicada principalment a les persones itinerants que es desplacen per centres educatius i necessiten accedir a Internet.

Oferim matèries optatives a tots els nivells educatius relacionades amb les TIC i les tècniques de comunicació.

 Projecte aplicació de les TIC

Perquè l’ensenyament del desenvolupament sostenible sigui eficaç ha de tenir un enfocament integral i no ha de ser només un afegit puntual a una matèria. 

Treballem per què els nostres alumnes siguin sensibles amb el medi ambient col·laborant amb el projecte agenda 21 de l’ajuntament.

Tenim un hort urbà, fem activitats amb materials reciclats, fem projectes de conscienciació medi-ambientals, projectes rius….

Memòria L’HES Apel·les

 El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania.

Col·laborem amb diferents centres i serveis del barri i de la ciutat per tal d’enriquir els contextos d’aprenentatge dels nostres alumnes i fer-los més funcionals i significatius, apropant-los així als valors i habilitats socials per ser ciutadans crítics i solidaris.

Durant el curs actual oferirem serveis col·laboratius amb: la residència d’avis Can Boixeras, amb 5 escoles de primària del nostre voltant, amb altres entitats…

Elaboració de campanyes de conscienciació ciutadana mediambientals i/o  solidàries a partir dels projectes interdisciplinaris.

PROJECTE APRENENTATGE I SERVEIS

PROJECTE SHARING TO LEARN

PLA DE MEDIACIÓ.

Té com a objectiu millorar la convivència en el centre i és una eina importantíssima en tots els casos de resolució de conflictes entre els alumnes.

La prevenció del bullying serà un dels objectius del Pla de mediació d’aquest curs que s’haurà de treballar amb el professor novell en les activitats de formació programades pel professor tutor.

Formem als nostres alumnes mitjançant una optativa i fent observacions de mediacions reals.

ASSEMBLEES DE DELEGATS

Un cop al mes ens reunim amb els nostres delegats i delegades, com a representants de tots els alumnes, per parlar de temes que preocupen a la comunitat educativa i es presenten propostes que es discuteixen a l’aula i al claustre fins arribar a acords. D’aquesta forma els nostres alumnes una part activa dintre de les decisions de centre que estan al seu abast, fan propostes i exposen les seves preocupacions als professors i a l’inrevés.

PROJECTES INTERNIVELLS

Des del curs 17-18 treballem alguns projectes amb equips de treball internivell, experiència enriquidora per l’alumnat tan a nivell social com d’aprenenatge curriculars entre iguals amb diferents nivells.

CERCLES

Considerem una prioritat el bon clima dintre de l’aula per optimitzar l’aprenentatge de l’alumnat. Des del curs 17-18 treballem algunes activitats en  cercle dintre de l’aula, el que permet donar veu a tot l’alumnat, l’escolta activa i treballar el respecte per les diferents opinions. Així mateix aquesta dinàmica  permet compartir i contrastar coneixements i la regulació del propi aprenentatge.

JORNADA ESPORTIVA

Durant una jornada complerta els nostres alumnes s’organitzen per equips i es juguen unes olimpiades en el nostre centre. Estan organitzades pel nostre alumnat més veterà i té com a objectiu difondre la bona pràctica esportiva, la participació, la germanor, la solidaritat, etc

JORNADES DE CONSELLERS I CONSELLERES

Els nostres delegats, delegades, consellers, conselleres i mediadors, mediadores participen per jornades formatives que organitzen diferents entitats de la ciutat.

FESTES TRADICIONALS

Entenem les jornades de les nostres festes tradicionals com una oportunitat per promoure la convivència i la cohesió dels nostres alumnes. Aquestes celebracions estan plenes d’ofertes esportives i tallers organitzades per part dels alumnes de 4t i Batxillerat.

 • Castanyada  
 • Carnestoltes  
 • Dia de la Pau. Dediquem una tutoria per convidar a l’alumnat a la reflexió
 • Matèries Alternatives on treballem els valors, la chesió grupal, habilitats socials i intel·ligència emocional que permeti els nostres alumnes crèixer com a membre actiu de la societat amb capacitat crítica i responsable.
 • Celebració de Sant jordi. Mostres musicals i de lectura i jocs florals  

PROJECTE DE MEDIACIÓ

Entenem les activitats i sortides com una part essencial de l’aprenentatge del alumnes ja que considerem que les experiències vivencials fora de l’aula permeten consolidar les competències.

Algunes de les activitats proposades al llarg del curs:

 • Convivències a 1r ESO
 • Colònies a 2n i 3r de l’ESO relacionades amb el projecte del crèdit de síntesi
 • Esquiada (estada de 3 dies a 1r d’ESo i 1r de Batxillerat) i d’1 dia a 2n,3r i 4t d’ESO i a cicle formatiu)
 • Viatges de final d’etapa
 • Tallers de salut, educació viària, sexualitat, dansa…amb col·laboradors experts
 • Sortides pedagògiques lligades al currículum i als projectes
 • Participació activa i responsable en els diferents projectes del centre: Tastets de ciència, Cursa Apel·les, Celebracions, jornada esportiva, actes solidaris…

Des del curs 2001-2002 el centre té un Pla d’acollida que en el curs 2005-2006 es va transformar en Pla d’acollida i integració que explicita les actuacions que es porten a terme amb els alumnes nouvinguts per tal de facilitar la seva acollida emocional, la integració en el sistema educatiu i els aprenentatges lingüístics. I també disposa de dues Aules d’acollida per tal d’atendre les necessitats dels alumnes  que s’incorporen tardanament al sistema educatiu de Catalunya

 • Dintre d’aquest pla s’engloba el Projecte d’acollida  APADRINA

Els alumnes veterans apadrinen els alumnes  nouvinguts de primer amb l’objectiu de facilitar la seva adaptació al centre.