Preinscripció2020-06-30T10:45:55+00:00

CLICA A LA PREINSCRIPCIÓ DELS ESTUDIS QUE VULGUIS FER

La preinscripció de CFGS de Condicionament físic serà del  10 al 17 de juny, ambdós inclosos, de forma telemàtica.

Podeu consultar tota la informació fent clic aquí.

Fes clic per consultar la nostra oferta

Si voleu posar-nos en Primera opció seguiu els passos següents:

Ompliu la sol·licitud que trobareu fent clic al següent enllaç: sol·licitud (el nostre codi de centre és: 08035258)

 1. A través del formulari electrònic (recomanat), cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a (RALC) que apareix als informes de qualificacions. També es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne. El centre on s’han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l’alumne/a a les famílies.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari, no s’ha de presentar cap còpia al centre. Només en cas que us aparegui un missatge dient que heu d’acreditar algún criteri de prioritat documentalment, heu d’enviar un correu electrònic al nostre centre a8035258@xtec.cat  posant a l’assumpte PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA CFGS NOM I COGNOM de l’alumne/a, adjuntant la documentació escanejada o fotografiada. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la documentació.

 1. A través del formulari amb suport informàtic, si no es pot utilitzar el formulari electrònic. CAL enviar al correu electrònic a8035258@xtec.cat  posant a l’assumpte PREINSCRIPCIÓ CFGS NOM I COGNOM de l’alumne/a el resguard de la sol·licitud, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares,  dins el termini establert per presentar la documentació. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància

-Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Documentació identificativa

-Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020, ha d’enviar per correu electrònic el DNI o NIE escanejat o fotografiat per les dues cares, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament (consultar la informació al resguard de la sol·licitud); o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris.

-Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, ha d’enviar, escanejats o fotografiats per les dues cares, els documents següents:

.DNI o NIE de l’alumne i del pare, mare, tutor/a, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé el passaport o el document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris.

.Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

*Excepcionalment en cas que no pugueu fer el tràmit en línia  podreu presentar la sol·licitud presencialment el dia 17 de juny de 9h a 13h. Si esteu en aquest cas és obligatori demanar cita prèvia fent clic aquí o bé al telèfon 933 374 358. Heu d’assistir a l’hora concertada respectant l’hora i dia que tingueu assignat.

Si heu de fer la preinscripció de forma presencial, es prendran les següents mesures de prevenció:

 • Garantir una distància mínima entre les persones. Haureu de mantenir la distància de 2 m mentre us espereu per ser atesos, durant la cita, a la sortida  i a l’entrada.
 • No s’atendrà a més d’una persona alhora.
 • L’accés del públic al centre estarà limitat als espais estrictament necessaris per a la presentació de les sol·licituds.
 • A l’interior dels centres estaran únicament les persones que estan sent ateses i la resta haurà d’esperar el seu torn a l’exterior.
 • Porteu el vostre propi bolígraf si us plau.
 • Porteu posada la mascareta si us plau.
 • Porteu posats els guants si us plau.

La preinscripció de CFGM de Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural serà del 2 al 8 de juny, ambdós inclosos, de forma telemàtica.

Podeu consultar tota la informació fent clic aquí.

Fes clic per consultar la nostra oferta

Si voleu posar-nos en Primera opció seguiu els passos següents:

Ompliu la sol·licitud que trobareu fent clic al següent enllaç: sol·licitud (el nostre codi de centre és: 08035258)

 1. A través del formulari electrònic (recomanat), cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a (RALC) que apareix als informes de qualificacions. També es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne. El centre on s’han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l’alumne/a a les famílies.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari, no s’ha de presentar cap còpia al centre. Només en cas que us aparegui un missatge dient que heu d’acreditar algún criteri de prioritat documentalment, heu d’enviar un correu electrònic al nostre centre a8035258@xtec.cat  posant a l’assumpte PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA CFGM NOM I COGNOM de l’alumne/a, adjuntant la documentació escanejada o fotografiada. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la documentació.

 1. A través del formulari amb suport informàtic, si no es pot utilitzar el formulari electrònic. CAL enviar al correu electrònic a8035258@xtec.cat  posant a l’assumpte PREINSCRIPCIÓ CFGM NOM I COGNOM de l’alumne/a el resguard de la sol·licitud, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares,  dins el termini establert per presentar la documentació. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància

-Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Documentació identificativa

-Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020, ha d’enviar per correu electrònic el DNI o NIE escanejat o fotografiat per les dues cares, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament (consultar la informació al resguard de la sol·licitud); o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris.

-Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, ha d’enviar, escanejats o fotografiats per les dues cares, els documents següents:

.DNI o NIE de l’alumne i del pare, mare, tutor/a, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé el passaport o el document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris.

.Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

*Excepcionalment en cas que no pugueu fer el tràmit en línia  podreu presentar la sol·licitud presencialment els dies 5 i 8 de juny de 9h a 13h. Si esteu en aquest cas és obligatori demanar cita prèvia fent clic aquí o bé al telèfon 933 374 358. Heu d’assistir a l’hora concertada respectant l’hora i dia que tingueu assignat.

Si heu de fer la preinscripció de forma presencial, es prendran les següents mesures de prevenció:

 • Garantir una distància mínima entre les persones. Haureu de mantenir la distància de 2 m mentre us espereu per ser atesos, durant la cita, a la sortida  i a l’entrada.
 • No s’atendrà a més d’una persona alhora.
 • L’accés del públic al centre estarà limitat als espais estrictament necessaris per a la presentació de les sol·licituds.
 • A l’interior dels centres estaran únicament les persones que estan sent ateses i la resta haurà d’esperar el seu torn a l’exterior.
 • Porteu el vostre propi bolígraf si us plau.
 • Porteu posada la mascareta si us plau.
 • Porteu posats els guants si us plau.

Llista definitiva ordenada

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM

Sol·licituds d’admissió pel curs 2020-2021

Les sol·licituds de plaça escolar que es presentin del dia 8 de juny en endavant s’hauran de gestionar com  a peticions d’admissió pel curs 2020-2021.

Les sol·licituds d’admissió es gestionaran a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

L’OME prioritzarà l’atenció telemàtica que es farà de la següent manera:

Per correu electrònic:

El tràmit de sol·licitud d’admissió es farà amb  el document que s’adjunta a aquestes instruccions.

Els usuaris hauran d’omplir aquest document i el faran arribar al correu de l’OME. Un cop rebut, l’OME li assignarà un número de referència i notificarà a l’interessat la recepció de la sol·licitud i el número assignat per fer-ne seguiment.

Correu OME:   ome@l-h.cat

Atenció telefònica:

La trucada s’atendrà al 010 que derivarà la consulta a l’OME.

L’OME trucarà a la família per fer una primera atenció i assessorament per omplir la sol·licitud de forma telemàtica.

En aquells casos excepcionals que sigui necessària la presència de la família, l’OME facilitarà cita prèvia.

Atenció presencial:

Només es realitzarà prèvia valoració de l’OME.

El personal de l’OME farà treball presencial en funció de les cites prèvies previstes.

Fes clic aquí per descarregar-te el document

La preinscripció de L’IFE d’auxiliar de manteniment d’instal·lacions esportives 

del  29 de juny al 7 de juliol, ambdós inclosos, de forma telemàtica.

Podeu consultar tota la informació fent clic aquí.

La nostra oferta

Si voleu posar-nos en Primera opció seguiu els passos següents:

PAS 1: Ompliu la sol·licitud que trobareu fent clic al següent enllaç:  sol·licitud preinscripció.  El nostre codi de centre és: 08035258

PAS 2: Escanegeu o fotografieu la documentació necessària que cal presentar per formalitzar la preinscripció de manera que sigui llegible. En aquest cas, escriviu-nos en cada arxiu el nom de l’alumne seguit del nom del document que ens lliureu.

Per exemple, si ens feu arribar la fotografia del DNI, hauríeu de posar: Nom_Cognom_DNI. 

Nom Cognom DNI

És obligatori presentar:

 • El resguard de la sol·licitud de la preinscripció.
 • Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials de l’EAP.
 • La pàgina del llibre de família on apareix l’alumne.
 • El DNI del pare/mare o tutor/a legal.
 • El DNI de l’alumne.
 • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti l’escolarització en el curs acadèmic 2019-2020.
 • En cas que feu altres al·legacions, la documentació que ho acrediti.

Pas 3: Un cop disposeu del resguard de la sol·licitud i de tota la documentació necessària, feu-nos-els arribar al nostre correu oficial:   a8035258@xtec.cat posant a l’assumpte PREINSCRIPCIÓ IFE NOM I COGNOM de l’alumne.

*Excepcionalment en cas que no pugueu fer el tràmit en línia  podreu presentar la sol·licitud presencialment els dies 3 i 6 de juliol de 9h a 13h. Si esteu en aquest cas és obligatori demanar cita prèvia fent clic aquí o bé al telèfon 933 374 358. Heu d’assistir a l’hora concertada respectant l’hora i dia que tingueu assignat.

Si heu de fer la preinscripció de forma presencial, es prendran les següents mesures de prevenció:

 • Garantir una distància mínima entre les persones. Haureu de mantenir la distància de 2 m mentre us espereu per ser atesos, durant la cita, a la sortida  i a l’entrada.
 • No s’atendrà a més d’una persona alhora.
 • L’accés del públic al centre estarà limitat als espais estrictament necessaris per a la presentació de les sol·licituds.
 • A l’interior dels centres estaran únicament les persones que estan sent ateses i la resta haurà d’esperar el seu torn a l’exterior.
 • Porteu el vostre propi bolígraf si us plau.
 • Porteu posada la mascareta si us plau.
 • Porteu posats els guants si us plau.