Preinscripció2020-08-29T10:29:00+00:00

CLICA A LA PREINSCRIPCIÓ DELS ESTUDIS QUE VULGUIS FER

MATRÍCULA

Els dies 4 i 7 de setembre s’haurà de formalitzar la marícula en horari de 9 a 12h en la secretaria del centre. El dia 4 hauran de venir els 15 primers alumnes del llistat oficial d’admesos i el dia 7 del  16 a l’últim.

Documentació per formalitzar la matrícula.

-Document de dades personals aquí

-Document d’autorització de recursos digitals aquí

-Fotocòpia DNI, NIE o Passapor i Targeta Sanitària de l’alumne/a.

-Menors d’edat: Fotocòpia DNI, NIE o Passaport del pare/mare/tutor/a i del llibre de família o altre document relatiu a la filiació.

. Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés (original i còpia): Títol Batx, Títol i certificat de notes de CFGM, Prova d’accés, Homologació o convalidació de titulacions estrangeres…)

-Justificant de pagament dels pagaments 1 i 2. Quotes CFGS

-Carnet de vacunacions.

-Notes finals dels estudis cursats al curs 2019-2020

. Altres documents: carnet de família nombrosa o monoparental, certificat de discapacitat, etc.

OFERTA DEFINITIVA

Alumnes assignats al centre

CFGS

Llista d’espera

llista espera CFGS

Podeu consultar tota la informació fent clic aquí.

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM 23072020

MATRÍCULA

Els dies 2 i 3 de setembre s’haurà de formalitzar la marícula en horari de 9 a 12h en la secretaria del centre. El dia 2 hauran de venir els 15 primers alumnes del llistat oficial d’admesos i el dia 3 del  16 a l’últim.

Documentació per formalitzar la matrícula.

– Document dades personals aquí

– Document recursos digitals aquí

– Fotocòpia DNI, NIE o Passapor i Targeta Sanitària de l’alumne/a.

-Menors d’edat: fotocòpia DNI, NIE o Passaport del pare/mare/tutor/a i del llibre de família o altre document relatiu a la filiació.

. Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés (òrgan i còpia) : títol ESO, PQPI, Prova d’accés, PFI…)

. Altres documents: família nombrosa o monoparental, certificat de discapacitat, etc. 

-Justificant de pagament dels pagaments 1 i 2. Quota CFGM aquí

-Carnet de vacunacions.

-Notes finals dels estudis cursats al curs 2019-2020

OFERTA DEFINITIVA

Alumnes assignats al centre

INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES (2)

Llista d’espera

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (1)

Llista d’assignacions

INFORME_batxi

Llista  d’espera

LLISTA ESPERA

Llista d’alumnes admesos

assignades

Llista d’espera

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA

La nostra oferta definitiva

Reclamacions a la CGA i canvis d’assignació

Les sol·licituds d’admissió es gestionaran a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

CGA_Informacio_families_20_21

Podeu descarregar el full de reclamació aquí

Podeu descarregar el full de petició de canvi d’assignació aquí

Llista d’alumnes que han presentat la documentació per accedir a l’IFE pendents de valoració.

Jo Fe No

Ad Ig Sa

Os Le To

Al Mo Es

En Pe Nu

Je Re Cu

Podeu consultar tota la informació fent clic aquí.